Trang bị máy thuyết minh tự động cho du khách tham quan tại Phố cổ Hội An

Hệ thống thuyết minh tự động (Audio Guide) được trang bị tại Chùa Cầu, Bảo tàng gốm sứ mậu dịch, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh, Bảo tàng Hội An và Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An.

Trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 19 năm “Hội An được công nhận di sản văn hóa thế giới” và kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), ngày 19/11, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An tổ chức triển khai hệ thống thuyết minh tự động (audio guide)

Theo ông Phạm Phú Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An – cho biết, hệ thống thuyết minh tự động này hoạt động tại di tích Chùa Cầu và các bảo tàng tại Hội An sẽ hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu, du khách trong nước và quốc tế hiểu kỹ, hiểu sâu hơn giá trị lịch sử – văn hóa về mảnh đất, con người Hội An thông qua hiện vật và những câu chuyện liên quan đến hiện vật.

Hệ thống được thuyết minh bằng 6 ngôn ngữ Việt – Anh – Pháp – Nhật – Hàn và Trung Quốc. Hoạt động thuyết minh tự động là lần đầu tiên áp dụng công nghệ thông tin cho việc giới thiệu, thuyết minh tại di tích, bảo tàng cũng nhằm góp phần nâng cáo chất lượng du lịch tại địa phương.