audioguide-mikro

Audio guides

Orpheo Mikro LX là sự bổ sung mới nhất cho dòng sản phẩm thuyết minh tự động dành cho các hành trình tham quan tự hướng dẫn. Đơn giản và trực quan, hệ thống của chúng tôi được thiết kế đặc biệt đáp ứng tần suất sử dụng lớn.

Thêm thông tin

Multimedia guides

Orpheo Touch là thiết bị thuyết minh hướng dẫn đa phương tiện được thiết kế cho cả các địa điểm thăm quan trong nhà và ngoài trời. Được thiết kế và sản xuất tại Pháp, sản phẩm này đi kèm với một ứng dụng tạo tour tham quan.

Thêm thông tin

audioguide-TG2

Group guiding systems

Orpheo TG là một sản phẩm hiện đại dành cho các tour tham quan có hướng dẫn viên theo nhóm. Các thiết bị hướng dẫn tour này đã được thiết kế đặc biệt để có trọng lượng nhẹ, mạnh mẽ và dễ dàng cấu hình.

Thêm thông tin

borne

Other products

Chúng tôi đã phát triển một hệ sinh thái thực sự xung quanh các thiết bị hướng dẫn thuyết minh của mình. Hệ thống kích hoạt tự động, phụ kiện, giải pháp đồng bộ hóa, và nhiều hơn nữa.

Thêm thông tin