Họ và tên*

  Cơ quan, tổ chức*

  Địa chỉ

  Thành phố

  Mã bưu điện

  Quốc gia*

  Điện thoại

  Email*

  Chọn thiết bị bạn yêu cầu báo giá
  Orpheo-KitAudioguidesMultimediaTourist guidessound modules

  Số lượng thiết bị

  Website

  Loại hình thăm quan

  Số lượt khách mỗi năm

  Số lượng ngôn ngữ bạn muốn trang bị

  Số lượng từ cho mỗi ngôn ngữ

  Dịch vụ
  Viết kịch bản/chuyển thểDịchGhi âmCài đặtGia hạn bảo hành

  Ngày bắt đầu dự án

  Làm thế nào mà bạn biết về Orpheo Group?* *